วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

รองนายกเมืองพัทยา ร่วม “พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยาปี 2561” ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา

รองนายกเมืองพัทยา ร่วม “พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยาปี 2561” ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา

เวลา 10.00 น. วันที่ 8 ธ.ค. 61 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทนนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติ ร่วมงาน”พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยาปี 2561″ ณ ห้องประชุมบัวหลวงฮอลล์ ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


โดยมี บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน เป็นประธานพิธีและมอบใบประกาศนียบัตร มี นายอุดมโชค สุรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระมหาไถ่พัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานพิธี มีแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน อาทิ นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา, นายณรงค์ สุข เจริญ รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี, บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์, ซิสเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการโรงเรียนเรียนพร้อมคณะครูผู้ปกครอง, ผู้แทนสถานประกอบการผู้ให้การสนับ, สื่อมวลชน , ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 73 คน พร้อมนักเรียนจำนวน 150 คน และแขกผู้มีเกียรติร่วมอย่างพร้อมเพรียง


วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยาเกิดขึ้นจากประวัติกว่า 30 ปีของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยาซึ่งก่อตั้งโดยบาทหลวงเรย์มอนต์อัลลีนเบรนนั้นหรือคุณพ่อเรย์ของพวกเราทุกคนจนเป็นสถาบันฝึกอาชีพคนพิการที่เปลี่ยนชีวิตคนพิการมาแล้วร่วม 4,000 คน และส่งผลต่อคนในครอบครัวและสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมากมาย
ทุกปีในเดือนธันวาคมอันเป็นเดือนเกิดของคุณพ่อเรย์จะมีพิธีอันทรงเกียรติคือการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาของปีนั้น ๆ เป็นวันที่เราทุกคนภูมิใจเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาผู้ปกครองครอบครัวครูและบุคลากรของวิทยาลัยตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนทั้งโดยตรงและผู้อยู่เบื้องหลัง ที่ได้เห็นความสำเร็จการมีอาชีพมีงานทำที่ยั่งยืนของลูกศิษย์ต่อไป…..