วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

ธอส.ร่วมเทศบาลเมืองหนองปรือ ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมอบที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ที่ตำบลหนองปรือ

ธอส.ร่วมเทศบาลเมืองกนิงปรือ ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมอบที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ที่ตำบลหนองปรือ

วันนี้ (4ธ.ค.61) นายมานพ จันทร์ชะอุ่ม ผู้จัดเขตพัทยา และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานเขตพัทยา ร่วมกับ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้าน “ตามโครงการ ธอส. สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้” โดยสนับสนุนการสร้างบ้านใหม่ จำนวน 1 หลัง จำนวนเงิน 53,000 บาท รวมถึงมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ CSR เพื่อพัฒนาสังคมชุมชนให้ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามอัตภาพ โดยสอดคล้องกับพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” และวิสัยทัศน์ของธนาคาร “ธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้าน” กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ที่บ้านเลขที่ 3/23 ชุมชนหนองใหญ่ ณ. บ้านนายสันติ พุ่มชอุ่ม อายุ 53 ปี ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาสรายได้น้อย………