วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

พิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้อบรมสอบประเมินคุณวิชาขีพพร้อมทั้งองค์กรและโรงเรียนทั่วประเทศ

พิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้อบรมสอบประเมินคุณวิชาขีพพร้อมทั้งองค์กรและโรงเรียนทั่วประเทศ


บ่ายวันที่ 28 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมนงนุชเทรตติชั่น สวนนงนุช พัทยา นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประธานในพิธี, นายพิสิฐ รังสฤษฎีวุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา, ดร.พะโยม ชิณวงศ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ดร. ธวัชชัย อุ่ยพานิช รักษาการศึกษาธิการ ภาค 9 ร่วมใน


โดยมี นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอก ระบบ (ประเทศไทย) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน อาทิ นายกสมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้าและสมาคมโรงเรียนบริบาล, คุณสุดใจ กาวิจันทร์ ผู้จัดการสาขาเมืองพัทยาธนาคารออมสิน, นายกัมพล ตันสัจจาเจ้าของสวนนงนุชพัทยา คุณดุจเดือน เรืองเวชติวงษ์ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ จ.ชลบุรี และแขกผู้มีเกียรติพี่น้องช่างทำผมและผู้ดูแลผู้สูงอายุทุกท่านร่วมงาน “พิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ” เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีนโยบายที่จะยกระต้นวิชาชีพให้ได้มาตรฐานในประเทศ และท้อนนสู่ระดับสากล อย่างมีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ และต่อยอด เป็นอาชีพอิสระ ธุรกิจ เอสเอ็มอี จนถึงสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศได้

การนี้ สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) และซึ่งมีเครือข่ายในสมาคมฯ คือสมาคมโรงเรียนบริบาลและสมาคมเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อ ได้เล็งเห็นว่า นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการเสริมการศึกษาเอกชนในด้านอาชีพสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สมาคมฯจึงได้เร่งติดต่อประสานงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรโดยสมาคมต่างๆดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ผู้รับบริการในอาชีพและผู้ประกอบกอบการอาชีพเอง

พิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ในวันนี้มีผู้การอบรมสอบประเมินคุณวิชาขีพพร้อมทั้งองค์กรและโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนองค์กรรับรองฯในปี 2561 จำนวน 52 องค์กรผู้เชี่ยวชาญทางอาชีพที่สอบได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่สอนในการประเมินสมรรถนะ จำนวนรวม 55 คน ผู้ที่ผ่านสอบผ่านการประเมินรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและสาขาวิชาชีพ บริการสุขภาพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 615 คน…..