วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

สุดยอดมหกรรมขับเคลื่อนสินค้าภูมิปัญญาไทยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) หน้าศาลากลางเมืองชลฯ นำเสนอของดีสินค้าดีเปิดตลาดภาคตะวันออก

สุดยอดมหกรรมขับเคลื่อนสินค้าภูมิปัญญาไทยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) หน้าศาลากลางเมืองชลฯ นำเสนอของดีสินค้าดีเปิดตลาดภาคตะวันออก

วันที่ 9 พ.ย.61 นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมขับเคลื่อนสินค้าภูมิปัญญาไทย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2561 นี้ ที่บริเวณโดมหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

โดยภายในงานได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน คือ โซนกิจกรรมบนเวที โซนเจรจาธุรกิจ และโซนออกร้านจำหน่ายสินค้าและของดีจากจังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ ที่ขนกันมาให้ชาวเมืองชลฯ ได้เลือกชมได้อย่างใกล้ชิดรวมกว่า 200 ร้านค้า

สำหรับงานมหกรรมขับเคลื่อนสินค้าภูมิปัญญาไทยในครั้งนี้ เป็นการแสดงศักยภาพและความเข้มแข็ง ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใก้ผู้ประกอบการได้ขยายช่องทางการค้ามายังภูมิภาคอื่น เป็นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจตามแนวทางประชารัฐนโยบายของรัฐบาล…….