วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

“ปรเมศวร์”รองนายกเมืองพัทยาพร้อมทีมงาน ลงพื้นมอบนโยบายรักษาความสะอาด และการดูแลสุนัข ปัญหาสังคมเรื้อรัง

“ปรเมศวร์”รองนายกเมืองพัทยาพร้อมทีมงาน ลงพื้นมอบนโยบายรักษาความสะอาด และการดูแลสุนัข ปัญหาสังคมเรื้อรัง


วันนี้ 13 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณซอยข้างโรงเรียนอักษร ศึกษานาเกลือ หลังรพ.บางละมุง นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่พบปะน้องๆเยาวชน โรงเรียนอักษรศึกษา พร้อมทั้งมอบนโยบาย การรักษาความสะอาดเมืองพัทยา และการดูแลสุนัข ถ้าเลี้ยงแล้วอย่าปล่อยปะละเลย เพราะปัจจุบันปัญหาสุนัขจรจัดยังเป็นปัญหาสังคมเรื้อรัง


โดยมี นาย นิคม หมดราคี ประธานกรรมการบริหารเครืออักษรกรุ๊ป, นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สุรพงษ์ วงศ์สุทธาวาส นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสัตวแพทย์เมืองพัทยา นายไพรจิตร บุญนาจเสวี นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ, นายพรเทพ นพรุจกุล ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ชลบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ศอท.) ฝ่ายกิจการพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักเรียนโรงเรียน อักษรศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 50 คน ร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้ ซึ่งก่อนทำกิจกรรม CSR ทำดีเพื่อสังคม เก็บกวาดขยะหลัง รพ.บางละมุง นั้น ผู้แทนสภานักเรียน มอบดอกไม้ แสดงความยินดี พร้อมกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารที่ดูแลใส่ใจประชาชนทุกพื้นที่ พร้อมให้กำลังคณะใจคณะผู้บริหาร ต่อการปฏิหน้าที่เพื่อสังคมต่อไป……..