วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคม

“วิทยา คุณปลื้ม” นั่งแท่น นายก อบจ.ต่ออีกสมัย หลังคะแนนทิ้งห่างคู่แข่ง ด้านสมาชิก อบจ.อำเภอบางละมุง เขต 4 กลุ่มเรารักชลบุรี พ่ายให้ผู้สมัครอิสระ

“วิทยา คุณปลื้ม” นั่งแท่น นายก อบจ.ต่ออีกสมัย หลังคะแนนทิ้งห่างคู่แข่ง ด้านสมาชิก อบจ.อำเภอบางละมุง เขต 4 กลุ่มเรารักชลบุรี พ่ายให้ผู้สมัครอิสระ ส่วนเขตที่เหลือ แชมป์เก่า”เรารักชลบุรี”กวาดเรียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งเขตต่างๆ ในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว่าหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. พบว่าแต่ละหน่วยต่างดำเนินการนับคะแนนกันอย่างโปร่งใส ทั้งนี้หลังจากที่แต่ละหน่วยได้ทำการนับคะแนนเป็นที่เรียบน้อย คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นำอุปกรณ์การเลือกตั้ง พร้อมด้วยบัตรเลือกตั้งที่ได้ทำการนับคะแนนส่งคืน ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้ง นายกอบจและส.อบจ.ชลบุรี ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง พร้อมแจ้งคะแนนนายกอบจ.และส.อบจ.ที่ได้ทำการนับคะแนนเสร็จสิ้น ต่อศูนย์อำนวยการ หารเลือกตั้งอำเภอบางละมุง

ทั้งนี้หลังจากคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งต่างๆเดินทางมาถึงศูนย์อำนวยการเลือกตั้งอำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่ก็ได้ทำรวมผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ จนเวลาประมาณ 23.30 น.ผลการนับคะแนนอย่างไม่ทางการ ปรากฏว่า นายวิทยา คุณปลื้ม ผู้สมัครนายกอบจ.เบอร์ 1 กลุ่มเรารักษ์ชลบุรี นั่งแท่นนายก อบจ.อีก 1 สมัย ด้วยคะแนน 337,107 ทิ้งห่าง ผู้สมัครนายก อบจ. เบอร์ 2. นางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี ไปแบบไม่เห็นฝุ่น ด้วยคะแนน 168,997 ซึ่งทั้งหมดเป็นผลจากการรวมคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.ชลบุรี ทั้ง 11 อำเภอ 42 เขตเลือกตั้ง

ซึ่งในส่วนของผลการนับคะแนนนายกอบจ.ทั้ง 9 เขตในพื้นที่อำเภอบางละมุง ปรากฏว่า อันดับ 1. นายวิทยา คุณปลื้ม เบอร์ 1 กลุ่มเรารักชลบุรี ได้คะแนน 49,308 คะแนน อันดับ 2. นางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง 37,967 คะแนน อันดับ 3. นายสรายุทธ วงษ์แสงทอง 4,583 คะแนน อันดับ 4. นายสภา พละวารี 889 คะแนน ส่วนผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.อำเภอบางละมุงอย่างไม่เป็นทางการ “กลุ่มเรารักชลบุรี” กวาดที่นั่งสมาชิก อบจ.ได้เกือบทุกเขต เว้น เขตที่ 4 ที่พ่ายให้กับผู้สมัครอิสระ ทั้งนี้สำหรับผลการนับคะแนน ส.อบจ.ชลบุรี อย่างไม่เป็นทางการ ทั้ง 9 เขตอำเภอบางละมุง

樂威壯
ontent/uploads/2020/12/1608511448698.jpg”>

เขตเลือกตั้งที่ 1. มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 48 หน่วยเหลือกตั้ง อันดับได้แก่ 1 นายทองหล่อ อำผึ้ง กลุ่มเรารักชลบุรี 4,335 คะแนน อันดับ 2 นายไพร มั่งคั่ง 4,041 พรรคก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 2. มีหน่วยเลือกตั้ง 37 หน่วย อันดับ 1 ได้แก่ นายนคร ผลลูกอินทร์ กลุ่มเรารักชลบรี 3,803 คะแนน อันดับ 2 นายทวิช เหลืองทองพัฒนา กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี 2,691 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 3. มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 45 หน่วย ผลปรากฏว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ นายยะยา เซ็นสุรีย์ กลุ่มเรารักชลบุรี 4303 คะแนน อันดับ 2 นายธงไชย สุขโขใจ กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี 3,286 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 4. มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 45 หน่วยเลือกตั้ง ผลปรากฏว่าอันดับ 1 ได้แก่ นายสายัณห์ จันทร์ทอง ผู้สมัครกลุ่มอิสระ เบอร์ 2 ได้คะแนน 4,900 คะแนน อันดับ 2 นายพรเทพ นพรุจกุล กลุ่มเรารักชลบุรี คะแนน 3,189 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 5. มีทั้งหมด 41 หน่วย ผลปรากฏว่า อันดับ 1 นายวิชิต ชาญชัยยุทธศักดิ์ กลุ่มเรารักชลบุรี ได้คะแนน 5,685 คะแนน อันดับ 2 นายธนัท ประทุมแดง กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี 4,809 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 6. มีหน่วยเลือกตั้ง 48 หน่วย ผลปรากฏว่า อันดับ 1 นายวิวัฒน์ หอมปลื้ม กลุ่มเรารักชลบุรี ได้คะแนนไป 7,304 คะแนน อันดับ 2 นายสมยศ นานาประเสริฐ กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี 4,578 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 7. มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 47 หน่วย ผลปรากฏว่า อันดับ 1 นายปารเมศ ประกอบธรรม กลุ่มเรารักชลบุรี ได้คะแนน7,823 คะแนน อันดับ 2 ว่าที่ร้อยตรีสุธน ด้วงมหาสอน กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี ได้คะแนนไป 4,405 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 8. มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 44 หน่วย ผลปรากฏว่าอันดับ 1 นายแมน อินทร์พิทักษ์ กลุ่มเรารักชลบุรี ได้คะแนน 5,861 คะแนน อันดับ 2 นายกัณตพัฒน์ บุญวิสิฐศักดิ์ กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี ได้คะแนน 3,710 คะแนน
และเขตเลือกตั้งที่ 9. มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 47 หน่วย ผลปรากฏว่าอันดับ 1 นายสกล ผลลูกอินทร์ กลุ่มเรารักชลบุรี 4,331 คะแนน อันดับ 2 นางสาวศุภานัน โกลด์สมิธ กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี ได้คะแนน. 4,026 คะแนน
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ นายก อบจ.ชลบุรี และส.อบจ.ชลบุรี อำเภอบางละมุง ทั้งนี้ในส่วนของการรับรองผลการเลือกตั้งครั้งนี้หากพบว่าไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกิดขึ้น ทางกกต.ชลบุรีก็น่าจะสามารถประกาศผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการได้ ในเร็ววันนี้

สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทั้งหมด 227,863 มาใช้สิทธิ์ 103,404 บัตรดี 92,747 บัตรเสีย 3,944 ใบ
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,713 คิดเป็นเปอร์เซ็นผู้ใช้สิทธิ์ 45.38 %….