วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

“รองใหญ่” รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ซอย 5 ธันวาแก้ปัญหาท่วมซ้ำซาก เร่งดันงบปี 62 สร้างบ่อหน่วงน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาถาวร

“รองใหญ่” รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ซอย 5 ธันวาแก้ปัญหาท่วมซ้ำซาก เร่งดันงบปี 62 สร้างบ่อหน่วงน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาถาวร

วันนี้ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และคณะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา ลงพื้นที่บริเวณปากซอย 5 ธันวาริมถนนสุขุมวิท เพื่อพบปะผู้แทนชุมชนในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชนดังกล่าว พร้อมชี้แจงถึงมาตรการแก้ไชทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หลังจากพบว่าที่ผ่านมาชุมชนแห่งนี้ประสพปัญหาน้ำท่วมขังมาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ นายพัฒนา เปิดเผยภายหลังจากสำรวจและรับฟังปัญหาจากชาวบ้านว่าชุมชนแห่งนี้มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบต่ำคล้ายแอ่งกระทะ ทำให้รับมวลน้ำมาจากฝั่งหนองปรือและบริเวณโดยรอบจนเกิดการท่วมขัง ซึ่งแม้ที่ผ่านมาจะมีการจัดตั้งบ่อพักน้ำ และสถานีสูบน้ำขนาด 0.5 ลบ.ม./วินาทีจำนวน 3 เครื่องเพื่อสูบส่งน้ำไปลงยังคลองหนองใหญ่ ซึ่งแม้กำลังสูบจะเพียงพอแต่ปริมาณน้ำและขนาดของบ่อที่รองรับรวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคใต้ดินทำให้น้ำไหลผ่านไม่สะดวกจึงเกิดการเอ่อล้นบ่อยครั้ง ทั้งนี้หลังการสำรวจทราบว่าเมืองพัทยาได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณจำนวน 8 ล้านบาท เพื่อจัดทำบ่อหน่วงน้ำขนาดใหญ่บริเวณปากซอยเพื่อรองรับมวลน้ำที่ไหลบ่าสู่ชุมชน ก่อนทำท่อส่งเข้าระบบสูบ รวมทั้งการแก้ปัญหาด้วยการทำบ่อพักน้ำบริเวณท้ายซอยเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วย


ด้าน นายไพบูลย์ บูรณศิลป์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา กล่าวว่าโครงการแก้ไขปัญหานี้เสนอสภาเมืองพัทยาเพื่อพิจารณางบประมาณจำนวน 8 ล้านบาทในการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินบริเวณปากซอยขนาดกว้าง 5 เมตร ลึก 5 เมตร ยาว 40 เมตร เพื่อรับน้ำที่ไหลบ่าสู่ชุมชน ซึ่งจะสามารถรองรับน้ำได้จำนวนมาก ก่อนต่อท่อระบายจากบ่อเข้าระบบสูบในระยะ 12 เมตรเพื่อสูบน้ำไปลงคลอง โดยโครงการนี้ผ่านความเห็นชอบไปแล้ว และอยู่ในขั้นตอนของระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าภายในเดือนมีนาคมปี 2562 คงจะสมารถดำเนินการได้ในระยะเวลา 6-7 เดือน จากนั้นก็จะดำเนินการโครงการสร้างบ่อพักน้ำท้ายซอยเพื่อต่อเชื่อมเข้ากับบ่อหน่วงน้ำด้วย ซึ่งจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ เพียงแต่ในช่วงของการก่อสร้างอาจเกิดผลกระทบกับชุมชนในการสัญจรไปมาบ้างเท่านั้น……