วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

เทศบาลเมืองชลบุรีร่วมกับจังหวัดชลบุรีจัด”งานประเพณีวิ่งควายชลบุรีประจำปี 2561 ครั้งที่ 147 หนี่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก”

เทศบาลเมืองชลบุรีร่วมกับจังหวัดชลบุรีจัด”งานประเพณีวิ่งควายชลบุรีประจำปี 2561 ครั้งที่ 147 หนี่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก”

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน”ประเพณีวิ่งควายชลบุรี ครั้งที่ 147 หนี่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก” โดยมี นางสาวจุฑารัตน์ ปริญวชิรพัฒน์ ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก และชมขบวนแห่เกวียนกัณฑ์ 13 กัณฑ์ จาก 11 อำเภอในจังหวัดชลบุรี หลังจากพิธีเปิดงานเรียบร้อยแล้วนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานปล่อยการแข่งขันวิ่งควาย โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจเข้าชมการแข่งขันวิ่งควายเป็นจำนวนมาก นอกจากมีการแข่งขันวิ่งควายแล้วภายในงานยังจัดประกวดตกแต่งควาย สุขภาพควาย ควายสวยงาม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอีกมากมาย

การจัดงานประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวิ่งควายซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่และส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดชลบุรีได้ร่วมกันอนุรักษ์ควายไทยโดยเฉพาะพลอยวิ่งไม่ให้สูญพันธุ์ซึ่งประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรีเป็นประเพณีคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดมาช้านานมากกว่า 100 ปีจะจัดขึ้นก่อนออกพรรษาหนึ่งวันหรือวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 11 เกษตรกรชาวไทยจังหวัดชลบุรีจะนำควายมาวิ่งแข่งขันกันตามความเชื่อ ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรีได้เลยเห็นถึงความสำคัญของงานประเพณีวิ่งควายซึ่งถือเป็นงานประเพณีอันยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกอีกด้วย……