วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนพัทยาสังคมสัตหีบ

พรรคพลังชล ประชุมใหญ่สามัญพรรค ประจำปี 2561 เลือกหัวหน้าพรรคพร้อมคณะผู้บริหาร เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งที่จะมาถึง

พรรคพลังชล ประชุมใหญ่สามัญพรรค ประจำปี 2561 เลือกหัวหน้าพรรคพร้อมคณะผู้บริหาร เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งที่จะมาถึง
วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมบางเฮอริเทจ บางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ รักษาการหัวหน้าพรรคพลังชล ได้เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยเปิดรับสมาชิกพรรค ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม)โดยการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุม 4 วาระ วาระแรก เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา เกี่ยวกับการทบทวนและแก้ไขข้อบังคับพรรค คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองและนโยบายพรรคการเมือง การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค


โดยการเลือกหัวหน้าพรรคพลังชล มีผู้เสนอ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ เพีงคนเดียว ได้รับหมายเลข 1 พร้อมให้สมาชิกพรรคลงคะแนนในคูหา ผลการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเป็นเอกฉันท์ ส่วนรองหัวหน้าพรรค นายพฤติพงษ์ สิงห์โตทอง ส่วน นายสุระ เตชะทัต เป็นเลขาธิการพรรคพลังชล และนางสาววันเพ็ญ เตียวลักษณ์ เหรัญญิกพรรคพลังชล นายสุรพล จิตต์ธรรม โฆษกพรรคพลังชล นายปิลันธ์ดิลก จิตรธรรม นายทะเบียนสมาชิกพรรค โดยในการประชุมพรรคพลังชลในครั้งนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา อดีตหัวหน้าพรรคพลังชลได้เดินทางมาสังเกตุการณ์แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับกล่าวว่าในการประชุมของพรรคในครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองซึ่งทางพรรคได้ทำการประชุมคัดเลือกผู้มาทำหน้าที่หัวหน้าพรรคและส่วนต่างๆของพรรค รวมทั้งให้ประชาชนติดตามการประกาศการเลือกตั้ง การปลดล๊อคพรรคการเมือง ซึ่งในส่วนของพรรคพลังชลมีความพร้อมในการดำเนินการตามสั่งอยู่ในกฏเกณฑ์อยู่แล้วซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ติดตามและปรึกษากันมาโดยตลอด…..