วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

การเมืองชลบุรีเริ่มขยับ “พรรคไทยรุ่งเรือง” พรรคน้องใหม่จังหวัดชลบุรี

การเมืองชลบุรีเริ่มขยับ “พรรคไทยรุ่งเรือง” พรรคน้องใหม่ของจังหวัดชลบุรีเปิดตัวพร้อมเลือกหัวหน้าพรรคพร้อมคณะผู้บริหารพรรคอย่างเป็นทางการ เตรียมนำเสนอ กกต. จังหวัด
เวลา 15.00 น. วันที่ 1 ต.ค. 61 ที่โรงแรมรัตนชล ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้มีการประชุมเปิดตัว”พรรคไทยรุ่งเรือง” ซึ่งเป็นพรรคใหม่ของชาวจังหวัดชลบุรี โดยได้ทำการเชิญสมาชิกพรรค ผู้บริหาร คณะกรรมการพรรค รวม 580 คน ประชุมการจัดตั้งพรรค และในที่ประชุมครั้งนี้ได้ทำการคัดเลือกหัวหน้าพรรค เลขาธิการ เหรัญญิก และนายทะเบียน เพื่อมาทำหน้าที่บริหารพรรค ซึ่งในที่ประชุมได้ทำการเสนอ ดร.ฉัตรชัย แนวพญา นายกพุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี เป็นหัวหน้าพรรคไทยรุ่งเรือง มีนายกิตติ พุทธนพ ได้รับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการพรรค หลังจากนั้น ดร.ฉัตรชัย แนวพญา ในฐานะหัวหน้าพรรคได้ทำการแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรคจำนวน 6 ท่านประกอบด้วย 1.พล.ต.สุชิน วิเศษโกสิน 2.นายสุดสาคร เกิดหลำ 3.นายไสว โลจนะศุภฤกษ์ 4.นายนนทวัฒน์ สืบสุข 5.ดร.เกล้ากมล เรืองรัศมีโรจน์ 6.นายเมธี ปิ่นทอง เข้ามาบริหารพรรคไทยรุ่งเรือง

สำหรับการเปิดตัวพรรคไทยรุ่งเรืองในครั้งนี้ส่วนใหญ่ผู้ที่ร่วมก่อตั้งพรรคจะเป็นชาวชลบุรี อาสารับใช้พี่น้องประชาชนชาวชลบุรีอีกพรรคหนึ่ง สำหรับสัญลักษณ์พรรคนั้นเป็นวงกลม มีรูปรวงข้าว 2 ฝั่ง วงกลมชั้นในมีรูปคน 5 คน ใส่ชุดสีแดง ขาว น้ำเงิน อยู่ใต้พานรัฐธรรมนูญ พื้นหลังจะเป็นสีม่วง พรรคไทยรุ่งเรืองมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 3/1 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งหลังจากที่มีการเลือกหัวหน้าพรรคพร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในพรรคเรียบร้อยแล้วนั้น จะทำหนังสือส่งแจ้งไปยัง กกต.จังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบในขั้นตอนของการจัดตั้งพรรคต่อไป ซึ่งหลังจากนี้ต้องรอดูว่าหากมีการเลือกตั้งพรรคไทยรุ่งเรืองซึ่งเป็นพรรคน้องใหม่ของชลบุรีเป็นอีกพรรคหนึ่งที่จะต้องดูว่าจะส่งใครลงสู้ศึกเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้….