วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปลุกกระแสพลังคนไทย ร่วมหยุดภาวะโลกร้อน ด้วยการหยุดใช้สาร HCFCs ประเดิมพื้นที่พัทยา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปลุกกระแสพลังคนไทย ร่วมหยุดภาวะโลกร้อน ด้วยการหยุดใช้สาร HCFCs ประเดิมพื้นที่พัทยา

ที่ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า นางสาวนาถวรรณ สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอนโซน เป็นประธานกิจกรรมรรรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) พร้อมด้วย นายขวัญชัย บุญอารีย์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเยาวชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

นางสาวนาถวรรณ สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอนโซน กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอฟลูออโรคาร์บอนหรือสาร HCFCs (เอชซีเอฟซี ส’) ด้วยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 16 กันยายนของทุกปี เป็นวันโอโซนสากล หรือ World ozone day ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่นานาประเทศได้ร่วมลงนามเป็นครั้งแรกต่อ พิธีสารมอนทรีออล ว่า ด้วย สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2530 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามพันธกรณี ภายใต้พิธีสารมอนทรีออลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้จัดงานวันโอโซนสากลขึ้นเป็นประจำทุกปี

ส่วนการจัดงานในปีนี้ได้มุ่งเน้นที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ และเชิญชวนให้เกิดความสนใจใจเรื่องการรักษาชั้นบรรยากาศโอโซนของประชาชนคนไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือสาร HCFCs และเพื่อเป็นการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนและลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลก พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารทดแทนให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยภายในกิจกรรมมีทั้งสาระความรู้ความบันเทิง การเสวนา นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสารดังกล่าวอีกด้วย

ทั้งนี้หลักเสร็จสิ้นพิธีเปิดได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและเลิกใช้สาร HCFCs โดยมี นางสาวนาถวรรณ สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอนโซน พร้อมด้วย นายปริญญ์ พุทธิสมบัติ ประธานกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายเจฟฟรี่ เบญจกุล ดารานักแสดงตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์สิ่งแวดล่อม ร่วมพูดคุยเสวนา….