วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

ผู้นำศาสนาซิกข์ จัดพิธีสวดภาวนาเทศนาอธิบายพระธรรมจากพระมหาคัมภีร์ศรีคุรุครันธ์ซาฮิบ ณ วัดซิกข์ พัทยาใต้

ผู้นำศาสนาซิกข์ จัดพิธีสวดภาวนาเทศนาอธิบายพระธรรมจากพระมหาคัมภีร์ศรีคุรุครันธ์ซาฮิบ ณ วัดซิกข์ พัทยาใต้

เวลา 11.00 น. วันที่ 9 ก.ย. 61 ที่ ศรีคุรุสิงห์สภา คุรุทวาราสาฮิบ (วัดซิกข์ พัทยาใต้) นายอำริกซิงห์ กาลรา ประธานวัดซิกซ์พัทยา พร้อมด้วยนายปรัมยิตซิงห์ โกการ์ รองประธาน และกรรมการวัดซิกข์พัทยา ได้ร่วมกันจัดพิธีสวดภาวนาเทศนาอธิบายพระธรรมจากพระมหาคัมภีร์ศรีคุรุครันธ์ซาฮิบ โดยมีสาธุชนที่นับถีอศาสนาซิกข์ ชุมชนไทยซิกข์ในเมืองพัทยา และทั่วทุกภาคของประเทศไทย ตลอดจนชาวซิกข์ที่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศประเทศอินเดีย ได้เข้าร่วมพิธีสำคัญทางศาสนากันเป็นจำนวนมาก


ที่ห้องโถงชุมนุมเจริญธรรม หรือ สังคัต เพื่อสรรเสริญคุณ “นาม” ของพระผู้เป็นเจ้า (วาเฮ่คุรุ) ต่อหน้าของพระพักตร์ของพระศาสดานิรันดร์กาล ศรี คุรุครันถ์ซาฮิบ (พระมหาคัมภีร์) โดยการสวดภาวนา เทศนาอธิบายพระธรรมจากพระมหาคัมภีร์ ในการชุมนุมสังคัต ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ เพศ เชื้อชาติและความเชื่อถือ เป็นการยกระดับจิตใจ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของศาสนิกชนที่มาร่วมชุมนุม ส่งเสริมคุณค่าของการรับใช้เพื่อนมนุษย์และสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ปกติต้องนั่งขัดสมาธิ แต่มีเก้าอี้สำหรับผู้มีปัญหาในการลุกนั่ง ตรงกลางเกือบสุดห้องโถง คือ บัลลังก์ประดิษฐานพระมหาคัมภีร์ศรีคุรุครันธ์ซาฮิบ สร้างเป็นพระแท่นยกพื้นสูงกว่าบริเวณเจริญธรรม มีพระมหาคัมภีร์ เป็นตัวแทนของพระศาสดา

ซึ่งหลังจากพระศาสดาองค์ที่ 10 แล้ว ไม่มีการสถาปนาพระศาสดาองค์ใหม่ ด้านขวาของบัลลังก์ประดิษฐานพระมหาคัมภีร์ศรีคุรุครันธ์ซาฮิบ มีศาสนาจารย์ สวดพระธรรมในคัมภีร์ -ในศาสนาซิกข์จะไม่มีนักบวช – พระ หรือ นักบุญ แต่ว่าผู้ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาประจำวัน จะถูกขนานนามว่า “ ครันธี่“ (Granthi) ศาสนาจารย์ สาธุชนที่นั่งในการร่วมพิธีสังคัต แบ่งออกเป็นสองฝั่ง ฝั่งซ้ายสำหรับผู้หญิง ฝั่งขวาสำหรับผู้ชาย นอกจากการอ่านคัมภีร์แบบปกติแล้ว ยังมีการอ่านคัมภีร์แบบร้องประกอบดนตรี -ผู้ที่นำสวดภาวนาเป็นทำนองเพลงจะมีนามว่า “ราฆี้” (Ragi) สังคีตจารย์ และการร้องบทสวดเรียกว่า “ กีรตัน “ (Kirtan) ซึ่งเป็นการสวดภาวนาสดุดี พระองค์ผู้ประเสริฐ – วาเฮ่คุรุ “กีรตัน” (Kirtan/การสวดภาวนาโดยการขับร้อง) เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการสวดภาวนา “คุรุบานี” ในศาสนาซิกข์ หมายถึงการขับร้องบทสวด จากพระมหาคัมภีร์ โดยมีเครื่องดนตรีที่ใช้มือตี ดีด โดยห้ามการเป่า ใช้ทำนองประเพณีจารีตนิยม ที่พระศาสดาทรงประพันธ์ไว้ ทุกบทเป็นบทสรรเสริญคุณพระผู้เป็นเจ้า บทแห่งความรัก สัจจธรรม ความถ่อมตน การควบคุมกิเลส ความเมตตาต่อมวลมนุษย์ การค้นหาตนเอง หนทางแห่งการหลุดพ้น สัจจธรรมที่นำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้า…..