วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

ไทยออยล์และอำเภอศรีราชาร่วมบันทึกคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีและความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอศรีราชา

ไทยออยล์และอำเภอศรีราชาร่วมบันทึกคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีและความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอศรีราชา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี: เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 กลุ่มไทยออยล์ นำโดยคุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับกิจการองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และคุณนิติ วิวัฒน์วาณิช นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วยคุณดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในโครงการประกวดภาพถ่ายปี 2561 ภายใต้หัวข้อ ‘มนต์เสน่ห์ศรีราชา’ จำนวน 23 รางวัล ณ ศาลาประชาคมหลังเล็ก ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับกิจการองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศรีราชาเปรียบเสมือนบ้านเกิดของไทยออยล์ บริษัทฯ จึงริเริ่มดำเนินโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ ‘มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา’ขึ้น ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเผยแพร่และมุ่งหวังให้เกิดความรัก หวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

อีกทั้งยังเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ให้กับพื้นที่ ส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวและสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของอำเภอศรีราชาอีกด้วย โครงการนี้ประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจ มีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดมากมาย ซึ่งเราได้รับความร่วมมือจาก สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ามาช่วยสนับสนุนในการตัดสินด้วยเกณฑ์มาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ

โดยภาพที่ได้รับรางวัลจะมีการจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจเข้าชมในรูปแบบของนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ ‘มนต์เสน่ห์ ศรีราชา’ ซึ่งจะจัดขึ้นที่สำนักงาน อำเภอศรีราชา ระหว่างวันที่ 7 – 30 กันยายน 2561 และศูนย์การค้าแปซิฟิก ปาร์ค บริเวณทางเข้าห้างโรบินสัน ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 อีกด้วย”

คุณนิติ วิวัฒน์วาณิช นายอำเภอศรีราชา กล่าวเสริมว่า “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา” เป็นโครงการประกวดภาพถ่ายระดับประเทศ ซึ่งผู้สนับสนุนและผู้ริเริ่มให้เกิดโครงการนี้อย่างกลุ่มไทยออยล์เองคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีการท่องเที่ยวที่อำเภอศรีราชา อันเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นไทยออยล์มาตั้งแต่ปี 2504 ที่ซึ่งซึมซับความรัก ความผูกพัน และยังสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงความมั่นคงให้กับอำเภอศรีราชามาตลอดระยะเวลา 57 ปี กิจกรรมดังกล่าวเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มไทยออยล์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง อันมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอศรีราชาแห่งนี้….