วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

นอภ.บางละมุงพร้อมอดีต ส.ส.ชลบุรีและพ่อเมืองหนองปรือ ร่วมพิธีเปิด “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนเนินพลับหวาน”

นอภ.บางละมุงพร้อมอดีต ส.ส.ชลบุรีและพ่อเมืองหนองปรือ ร่วมพิธีเปิด “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนเนินพลับหวาน” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานให้เกิดรายได้ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน
ค่ำวันที่ 1 ก.ย. 61 ณ บริเวณลานกิจกรรมมัสยิดนูรุ้ลยากีน เนินพลับหวาน หนองปรือ นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง, ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ, นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี, อิหม่ามสงบ โซ๊ะเฮง อิหม่ามประจำมัสยิดนูรุ้ลยากีน ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนเนินพลับหวาน” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานให้เกิดรายได้ต่อชุมชน โดยการพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชน เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวชุมชนให้มีขีดความสามารถในความคิดสร้างสรรค์ ต่อไป

โดยภายในมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานคับคั่ง อาทิ คุณจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนสตรีอำเภอบางละมุง, นายยะยา เซ็นสุรีย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือพร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ, นายสมโชค ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน, นายกิตติศักดิ์ ศิริเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรีบนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ, นายสุรินทร์ ยิ้มใย ประธานชุมชน 5 ธันวา, หัวหน้าส่วนราชการ, ภาคเอกชน, ผู้ประกอบการ, พี่น้องชาวมุสลิมพร้อมนักท่องเที่ยวร่วมพิธี….