วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคม

พล.ต.ต.บัณฑิต รองนายกเมืองพัทยา ขอยื่นหนังสือลาออกระบุมีปัญหาด้านสุขภาพ

พล.ต.ต.บัณฑิต รองนายกเมืองพัทยา ขอยื่นหนังสือลาออกระบุมีปัญหาด้านสุขภาพ

พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยาลุยงานหนักหลังได้รับการแต่งตั้งเข้ามาดูงานด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ล่าสุดยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการอย่างเป็นทางการ ด้านนายกเมืองพัทยายันไม่มีปัญหาอื่น ชี้ภาระหนักทำมีปัญหาสุขภาพ ระบุพร้อมแต่งตั้งบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาบริหารงานแทนภายใน 1 ตุลาคมนี้

มีรายงานว่าที่ผ่านมา พลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา ได้ทำบันทึกข้อความที่ ชบ.52313 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่องขอลาออกจากราชการ โดยระบุว่าประสงค์ขาออกจากราชการส่วนท้องถิ่น เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ โดยขอลากออกตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ซึ่งต่อมา พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้ลงนามอนุญาตตามหนังสือดังกล่าวในวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบันฝ่ายบริหารเมืองพัทยามีรองนายกเมืองพัทยาเพียง 3 ราย คือ นายอภิชาต วีรปาล นายวิเชียร พงษ์พานิช และ นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ เท่านั้น

สำหรับ พลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ อดีต ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งรองนายกเมืองพัทยา หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งที่ 6/2560 แต่งตั้งนายกเมืองพัทยาเมื่อวันที่ 16 ก.พ.2560 เพื่อให้การกำหนดนโยบายและความรับผิดชอบในการบริหาราชการของเมืองพัทยาเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่นายกเมืองพัทยาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ โดยได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 และมาตรา 48 (3) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริการราช การเมืองพัทยา พ.ศ.2542 นายกเมืองพัทยา จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นรองนายกเมืองพัทยาเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการเมืองพัทยาตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

โดย พลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ ในการดำรงตำแหน่งรองนายกเมืองพัทยา ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านสำนักปลัดเมืองพัทยา ในส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันภัยพิบัติ รวมถึงสำนักการช่าง ในส่วนงานจราจรและขนส่ง และสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว กระทั่งมีการทำบันทึกถึงนายกเมืองพัทยาเพื่อขอลาออกจากราชการดังกล่าว

ด้าน พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าสำหรับเหตุผลสำคัญที่ พลตำรวจจรีบัณฑิต ขอลาออกจากราชการคงเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นหลัก โดยไม่มีปัญหาอื่นใดที่ทำให้ไม่สบายใจ เพราะในช่วงแรกที่เชิญมาทำงานนั้นได้แจ้งไว้แต่แรกแล้วว่าจะขอช่วยงานเพียง 1 ปี เนื่องจากสุขภาพไม่ดีและอายุมาก แต่จนถึงขณะนี้ท่านทำงานมานานกว่า 1 ปีครึ่งแล้ว ท่านจึงขอลาออกไปพักผ่อนและดูแลสุขภาพตัวเอง อย่างไรก็ตามการลาออกครั้งนี้คงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารแต่อย่างใด แต่ในส่วนฝ่ายบริหารเองขณะนี้ก็มีบุคลากรที่มีความสามารถและเตรียมความพร้อมที่จะให้เข้ามารับหน้าที่และทำงานต่อแล้ว โดยคาดว่าจะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้…