วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคม

ภาคเอกชน จัดสัมมนายกระดับผู้ประกอบการ พัฒนาคลังสินค้า 4.0 เพื่อส่งเสริมศักยภาพในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC.

ภาคเอกชน จัดสัมมนายกระดับผู้ประกอบการ พัฒนาคลังสินค้า 4.0 เพื่อส่งเสริมศักยภาพในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC.สู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์อาเซียน Intelligent Warehouse

วันนี้ ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน Intelligent Warehouse Seminar 2018 “How Intelligent Warehouse Support EEC” หรือ งานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง ระบบคลังสินค้า และแนวทางนโยบายสร้างประเทศไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์และคลังสินค้าแห่งอาเซียน ณ พัฒนากอล์ฟ คลับ รีสอร์ท จ.ชลบุรี โดยมีนายภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค ให้การต้อนรับ ซึ่งผู้ประกอบการด้านคลังสินค้า, ผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้า เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จำนวนมาก

ดร.สมชาย กล่าวว่า การจัดสัมมนา Intelligent Warehouse ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการวางรูปแบบ, การแบ่งปันความรู้ และการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลไทย ต้องการให้ประเทศไทยเป็นฮับโลจิสติกส์ของอาเซียน เพราะปัจจุบันประเทศไทย ถือว่าเป็นศูนย์กลางของอาเซียนอยู่แล้ว ที่สำคัญเส้นทางด้านโลจิสติกส์ เช่น ทางรถยนต์มีการตัดถนนจากเหนือ,ใต้, ตะวันออกและตะวันตก ซึ่งใกล้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนอยู่แล้ว

นอกจากนั้นรัฐบาลได้วางแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC. เช่น ท่าเทียบเรือ, รถไฟฟ้า, เส้นทางระหว่างเมืองที่สะดวกสบายทางรถยนต์, พัฒนาสนามบินเก่าและใหม่ ซึ่งจะทำให้ภูมิภาคในแถบนี้ เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจ และจะกลายเป็นฮับด้านโลจิสติกส์ ได้อย่างเต็มศักยภาพในเร็วๆ นี้

ดร.สมชาย กล่าวต่อไปว่า การสัมมนาในครั้งนี้ ทางหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการเอกชนด้านโลจิสติกส์ พยายามร่วมมือกันพัฒนาบุคคลากรด้านโลจิสติกส์ ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ของประเทศไทย เพราะปัจจุบันขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย อยู่ในอันดับ 2 ของอาเซียน ซึ่งถือว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นและมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่า ในปี พ.ศ.2564 ต้นทุนด้านโลจิสติกส์จะลดลงอีก เมื่อรถไฟรางคู่, สนามบิน และท่าเทียบเรือ มีความสมบูรณ์ โดยจะทำให้ประเทศไทยในภาพของอาเซียน เรื่องโลจิสติกส์ได้ 100 %

ด้านนายภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ และจากส่วนกลางที่หันมาลงทุนในเขต EEC รวมไปถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่สำคัญยังเป็นศูนย์กลางให้ผู้ซื้อผู้ขายได้พบปะเจรจาธุรกิจภายในงานด้วย

นอกจากนั้นตามนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC โดยเฉพาะด้านคลังสินค้าน่าจะได้รับความสนใจ, มีการให้ความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อยกระดับและพัฒนาคลังสินค้าของผู้ประกอบการก้าวสู่สินค้า 4.0 อีกทั้งยังมีการโชว์สาธิตคลังสินค้าจำลองภายในงาน เพื่อผลักดันประเทศไทยก้าวสู่ศูนย์กลางการจัดแสดงนวัตกรรมคลังสินค้า และระบบจัดการแห่งอาเซียน…..