วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคม

นายอำเภอบางละมุงเปิดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี ๒๕๖๑

นายอำเภอบางละมุงเปิดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องเป็นผู้เสียสละในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

ค่ำวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ร้านโรสมันดีฟ รีสอร์ท ต.หนองปลาไหล นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2561 โดยมี นายธนัท ประทุมแดง (กำนันเชษฐ์) ประธานชมรมกำนันตำบลบางละมุง (ประธานจัดงาน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานคับคั่ง อาทิ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี ผู้แทน ฯพณฯ สนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก อบจ.ชลบุรีพร้อมคณะสมาชิก อบจ.ชลบุรี, ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ, นายสมพันธ์ เพ็ชรตระกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา, นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล, ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ อดีตผู้ช่วย ฯพณฯ สุกุมล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, ว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุงพร้อมคณะปลัดอำเภอบางละมุง, นายนคร ผลลูกอินทร์ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทย, ผู้แทน นายชาญยุทธ เฮงตระกูล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, กำนันผู้ใหญ่บ้านเขตอำเภอบางละมุง ร่วมงาน


กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ ๑๐ สิงหาคมเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯเจ้าอยู่หัว ที่ทรงจัดระเบียบการปกครองท้องที่ ในระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นใหม่โดยให้ราษฎรทำการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๓๕ และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเสียสละและทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยความตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานถึง 126 ปี……