วันศุกร์, ธันวาคม 1, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วน

ชุมชนเขาโพธิ์ทอง พร้อมนักการเมืองท้องถิ่น ประธาน กต.ตร. นักธุรกิจ และ ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีทำบุญกลางบ้าน พื้นที่ ต.หนองปรือ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ชุมชนเขาโพธิ์ทอง พร้อมนักการเมืองท้องถิ่น ประธาน กต.ตร. นักธุรกิจ และ ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีทำบุญกลางบ้าน พื้นที่ ต.หนองปรือ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

เช้าวันที่ 5 ส.ค. 61 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ต.หนองปรือ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ สมาชิก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยในพิธีทำบุญกลางบ้านชุมชนเขาโพธิ์ทอง ต.หนองปรือ ปีที่ 9

โดยมี นายภูวเดช โพธิ์เก้าเพชร ประธานชุมชนเขาโพธิ์ทอง ประธานจัดงาน ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 15 รูป จากวัดเขาโพธิ์ทอง มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อขอความคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขและประสบความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และสร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน ให้มีความรักสามัคคีธรรม ไต่ถามทุกข์สุขซึ่งกันและกัน มีปัญหาช่วยเหลือซึ่งกัน มีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานพิธี อาทิ


นายสง่า กิจสำเร็จ ประธาน กต.ตร.สภ.หนองปรือ, นายไพโรจน์ ประวัติเลิศอุดม ประธานกต.ตร.สภ.บางละมุง, ผู้แทน นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี, นายยงยุทธ เจริญรัตน์ นายสุรสิทธิ์ ราชสีห์ นายวิชัย หลวงเมือง นายณรงค์ ผลลูกอินทร์ นายวันชัย แสนงาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ, ผู้แทน นายธงชัย พิทักษานนท์กุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ, ผู้แทน นายวิชัย รอดเปีย อดีตรองประธานสภาเมืองพัทยา, นายนคร ผลลูกอินทร์ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วย รองนายก อบจ.ชลบุรี, นายสมโชค ยินดีสุข ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน, นายอรรถสิทธิ์ แป้นเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาโพธิ์ทอง, นายโฆษิต แก้วไตรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ตรอ. เค.เอ็น.เจ. เซอร์วิส, ผู้นำชุมชน, ประธานชุมชน, ชาวบ้านพื้นที่ตำบลหนองปรือ ร่วมงาน……