วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคม

“ดร.สันตศักย์” อดีต รมช.กระทรวงสาธารณสุข ร่วมอวยพรวันเกิด ท่านเกรียงชัย พานิชภักดี ณ โรงแรมรอยัล ทวิน พาเลซ เมืองพัทยา

“ดร.สันตศักย์” อดีต รมช.กระทรวงสาธารณสุข พร้อมผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนและ นักธุรกิจ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 81 ปี ท่าน เกรียงชัย พานิชภักดี ณ โรงแรม รอยัล ทวิน พาเลซ เมืองพัทยา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ส.ค.61 ที่ โรงแรม รอยัล ทวิน พาเลซ พัทยา ถนนพัทยาสาย 2 นักการเมืองระดับประเทศ นักการเมืองท้องถิ่น พร้อมข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักธุรกิจ และผู้นำชุมชน จำนวนมาก อาทิ ดร.สันตศักดิ์ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข, นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้วาราชการจังหวัดชลบุรี, นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง, นายสุวัจชัย อัญชลีวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมเดอะซายน์, นายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาจอมเทียน, นายบรรลือ กุลละวณิชย์ อดีตประธานสภาเมืองพัทยาพร้อมนางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ อดีตรองประธานสภาเมืองพัทยา,


นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง, นายกฤษณ์ จิระมงคล ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองพัทยา และอดีตที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา, นายเดชธนา บุญญประภาโชติ ผจก.ทั่วไป บริษัท บางละมุงเคเบิลทีวี จำกัด, ท่านอัยการจังหวัดชลบุรี, อดีตท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา เดินทางมอบกระเช้าดอกไม้ และร่วมอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 81 ปี ของ ท่านเกรียงชัย พานิชภักดี ประธานกรรมการบริหาร แกรนด์เฮอร์ริเทจ บีช รีสอรท์ แอนท์ สปา พัทยา

ท่านเกรียงชัย พานิชภักดี เป็นเจ้าของโรงแรม และคอนโดมิเนียมทั้งในกรุงเทพ และเมืองพัทยาหลายแห่ง เกิดเมื่อ 4 สิงหาคม 2481 เป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิด สมรสกับนางอุไร พานิชภักดี จากนั้นย้ายถิ่นฐานมาทำธุรกิจในเมืองพัทยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารในเครือวิวทะเลคอนโด โรงแรมรอยัลทวิน โรงแรมรอยัลพาเลซ และโรงแรมแกรนด์เฮอริเทจ จนประสบความสำเร็จ จนถึงทุกวันนี้

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ท่าน เกรียงชัยได้มอบเงินช่วยเหลือสังคมให้กับ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ จำนวน 50,000 บาท, กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง จำนวน 50,000 บาท, สถานสงเคราะห์คนพิการ บ้านการุณยเวศย์ จำนวน 25,000 บาท, ศูนย์จัดการสวัสดิการคนไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี จำนวน 25,000 บาท อีกด้วย……