วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
พัทยาสังคม

ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

ประชารัฐเทศบาลตำบลโป่ง
ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

เช้าวันนี้ 8 มิ.ย. 61 ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่ง  อ.บางละมุง นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม”โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ” ภายใต้โครงการ”ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ” จัดโดยจังหวัดชลบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี), โครงการชลประธานชลบุรี, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี และเทศบาลตำบลโป่ง โดยมี นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูกดูแลและรักษาต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้กับชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนในรูปแบบสวนสาธารณะ เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง ส่งผลให้ให้มีคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น โดยมี นายประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่งพร้อมนายอนุชา เพียรใจ นายสุนทร เกตุทอง รองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล, นายกิตติศักดิ์ มนต์แก้ว ปลัดเทศบาลตำบลโป่ง, พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัดชลบุรี, ว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง ผู้แทน นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง, นายสกน ผลลูกอินทร์ รองประธานสภา อบจ.ชลบุรี, ตำรวจสภ.บางละมุง, สภ.หนองปรือ, ทหาร, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำชุมชน, นักเรียนโรงเรียนวัดโป่ง, โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์, โรงเรียนบ้านมาบประชัน, ประชาชนและจิตอาสาอำเภอบางละมุง ร่วมกิจกรรมคับคั่ง….