วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคม

จังหวัดชลบุรี พร้อมเทศบาลตำบลโป่ง หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมใจกันจัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

จังหวัดชลบุรี พร้อมเทศบาลตำบลโป่ง หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมใจกันจัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ที่เทศบาลตำบลโป่งเช้าวันที่ 24 ก.ค. 61 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่ง อ.บางละมุง นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี” โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่ง อ.บางละมุง โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง พร้อม นายประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง (ประธานจัดงาน) มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการ อาทิ นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล, ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ, นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกิ่งกาชาดฯ, นางสุพิณญา นิรามัยวงศ์ นายกกิ่งกาชาด อำเภอบางละมุง พร้อมด้วยคณะกิ่งกาชาดฯ, นายอนุชา เพียรใจ นายสุนทร เกตุทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่งพร้อมประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล, นายกิตติศักดิ์ มนต์แก้ว ปลัดเทศบาลตำบลห้วยใหญ่, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, ชาวบ้านและนักเรียนในพื้นที่ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง ร่วมงานเนื่องด้วยจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดโครงการสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่สำคัญดังนี้1.กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
2.กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้นำพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 2,000,000 ตัว (สองล้านตัว) จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืด เขต 7 ชลบุรี มาปล่อย ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน
3.กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 โดยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร การส่งเสริมความรู้ที่จำเป็นในการผลิตและตรงกับความต้องการของเกษตรกร ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการกับหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร โดยมีกิจกรรมการที่นำมาบริการ ประกอบด้วย คลินิกดิน คลิกนิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทานคลินิกสหกรณ์ และคลินิกกฎหมาย เป็นต้น
4.กิจกรรมโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี” โดยที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี ร่วมกับอำเภอบางละมุง และเทศบาลตำบลโป่ง ร่วมกันจัดทำขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในวันนี้…….