วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคม

นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และชาวบ้านตำบลเขาไม้แก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยม ด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยประชาชน

นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และชาวบ้านตำบลเขาไม้แก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยม ด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยประชาชน

犀利士
=”400″ height=”267″ class=”alignnone size-medium wp-image-2022″ />

เช้าวันที่ 22 ก.ค.61 ณ วัดเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมคณะผู้บริหารอบต.เขาไม้แก้ว และพสกนิกรชาวตำบลเขาไม้แก้วกว่า 200 คน พร้อมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีจิตอาสา กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว นักเรียน และชาวบ้านตำบลเขาไม้แก้วร่วมกิจกรรม
นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยม ด้วยพระเมตตา ทรงอาทรห่วงใย ในอาณาประชาราษฎร์ ทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุข ของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ ทีจะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และประชาชน ทุกหมู่เหล่าทีมีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นโครงการฯที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น


ในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ทีจะมาถึงนี้ “ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จักน้อมนำพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามพระราชประสงค์ ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตลอดไป……