วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคม

“สนธยา”ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ตรวจสภาพรถ มาตรฐาน แห่งใหม่ ที่ ต.หนองปรือ

“สนธยา”ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ตรวจสภาพรถ มาตรฐาน แห่งใหม่ ที่ ต.หนองปรือเวลา 10.30 น.วันที่ 22 ก.ค. 61 ฯพณฯสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด”ศูนย์ตรวจสภาพรถ เค.เอ็น.เจ.เซอร์วิส” ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ของ นายโฆษิต แก้วไตรรัตน์ ประธานกรรมการบริหารฯ มีแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีคับคั่ง อาทิ นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง, นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี, ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมนายเอนก พัฒนงาม นายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีฯ, นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก อบจ.ชลบุรี พร้อมนายสกน ผลลูกอินทร์ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ สมาชิก อบจ.ชลบุรี นายพรเทพ นพรุจกุล ที่ปรึกษานายก อบจ.ชลบุรี และ นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ที่ปรึกษารองนายก อบจ.ชลบุรี, นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา,นายมาโนช หนองใหญ่ นายนคร ผลลูกอินทร์ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา, คุณสุนี ชลเชิดชูวงศ์ หัวหน้าขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง, ปลัดอำเภอบางละมุง, นายมนัส โขนแจ่ม กำนันตำบลห้วยใหญ่, นายสมโชค ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน, นายประมวล ทองใบ ประธานกรรมการบริหาร หจก.มิตรกมล คอนกรีต จำกัด,นายภูวเดช โพธิ์แก้วเพชร ประธานชุมชนเขาโพธิ์ทอง, ประธานชุมชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีคับคั่ง


นายโฆษิต แก้วไตรรัตน์ ประธานกรรมการบริหารฯ กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้มีนโยบายให้ภาคเอกชนจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการตรวจสภาพรถยนต์ตามกฎหมาย สำหรับรถที่ต้องผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพเอกชน หรื ตรอ. ก่อนชำระภาษีประจำปี คือ รถยนต์ที่มีอายุครบ 7 ปี และรถจัรยานยนต์ที่มีอายุครบ 5 ปี โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสภาพรถและทำหน้าที่ตรวจสภาพสภาพรถตามหลักเกณฑ์ กรมการขนส่งทางบกกำหนด


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้รถยนต์ที่ใช้งานอยู่บนท้องถนน ได้รับการตรวจสภาพและมีสภาพที่ดีมีอุปกรณ์ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อลดมลภาวะทางอากาศและเสียง และยังเป็นการลดปัญหาอุบัติเหตุ อันเกิดจากสภาพรถไม่เหมาะสม และเพื่อกระตุ้นให้เจ้าของรถหมั่นตรวจสอบดูสภาพรถของตน ให้อยู่ในสภาพม้นคงและแข็งแรง
ที้งนี้ สถานตรวจสภาพรถเอกชนและเจ้าหน้าที่ควบคุมการตรวจสภาพรถ จะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมกาขนส่งกระทรวงคมนาคมจึงจะสามารถปฎิบัติการได้


ดังนี้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประชาชนโดยรวม ทางคณะผู้บริหารและทีมงานจึงได้จัดตั้งสถานตรวขสภาพรถ เค.เอ็น.เจ.เซอร์วิสฯ แห่งนี้ขึ้น โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เลขที่ ชบ.005/2560 เพื่อดำเนินการตรวจสภาพรถตามหลักเกณฑ์ของกรมขนส่งทางบก ให้กับรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม แบ่งเป็นรถ 4 ประเภท ดังนี้ คือ 1 (รย.1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หรือรถเก๋ง 2. (รย.2) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน หรือ รถตู้ 3. (รย. 3) รถบรรทุกส่วนบุคคลหรือรถปิ๊คอัพ และ 4 (รย.12) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล


ทั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในการเข้ารับการตรวจสภาพรถ ก่อนชำระภาษีประจำปี โดยอุปกรณ์การตรวจสภาพรถแบบมาตรฐาน ที่ได้รับการรองรับจากกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว…..