วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคม

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี จัดประชุมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการ

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี จัดประชุมหาลือความพร้อมของการจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2561

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 ก.ค.61
ที่ห้องประชุมโรงแรมคลิสตัล พาเลซ พัทยา นายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรีพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี พร้อมการปรับตำแหน่งคณะกรรมการฯในบางส่วนงานบริหารของทางสมาคมฯเพื่อความเหมาะสมของการดำเนินงาน เพื่อให้มีศักยภาพของด้านงานบริหารมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้มีการประชุมหาลือความพร้อมของการจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2561 โดยในที่ประชุมได้มีการหาลือถึงความพร้อมการจัดเตรียมงานในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่การจัดงาน เวที สถานที่จอดรถรวมถึงฝ่ายบุคลากรการจัดงานและพิธีการจัดงานต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมของการจัดงานและเพื่อเป็นไปตามแนวทางทิศทางเดียวกัน

ซึ่งการจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2561 ในครั้งนี้จะมีผู้บริหารและบุคลากรครู พร้อมเจ้าหน้าที่นักการภารโรง ที่มีอายุครบเกษียณอายุราชการ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วจังหวัดชลบุรี และการจัดงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนชนกันยานุกูล (ชลหญิง) จ.ชลบุรี โดยเวลาจะเริ่มตั้งแต่ 18.00 น เป็นต้นไป…..