วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

“ปรเมศวร์” ผช.รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมชมปราสาทฟงเตนโบล (Le Château de Fontainebleau)

เวลา 10.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมชมปราสาทฟงเตนโบล (Le Château de Fontainebleau) และพิพิธภัณฑ์ภายในบริเวณปราสาทฟงเตนโบล ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์และหารือกับภัณฑารักษ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์และบูรณะโบราณวัตถุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณวัตถุของไทยและศิลปวัตถุของเอเชีย


ปราสาทฟงเตนโบล เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยเป็นสถานที่ที่คณะราชทูตสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายสารแสดงสัมพันธไมตรี ตลอดจนเครื่องมงคลราชบรรณาการ ประกอบด้วย เครื่องทองคำ เครื่องประดับอัญมณี พระมหาพิชัยมงกุฏจำลองและเครื่องราชูปโภค แด่พระเจ้านโปเลียนที่ 3 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1861
โดยมี นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างประเทศกระทรวงวัฒนธรรม /นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศกระทรวงวัฒนธรรม / นางสาวอุรุษยา อิทรสุขศรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ (สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) / นางสาวปริยาภา อมรวณิชสาร นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ (สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) / นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณ์ฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร / นางสาวมาลีภรณ์ คุ้มเกษม นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติกรกรมศิลปากร และผู้ติดตามเข้าร่วม….

樂威壯 ize-large wp-image-16632″ src=”https://www.kaodedonline.com/wp-content/uploads/2019/11/fontainbleau-4-1024×683.jpg” alt=”” width=”800″ height=”534″ />