วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

“ปรเมศวร์” ผช.รมต.กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมยินดี บริษัท สเลคท์ฟอร์มเฟอร์นิเจอร์และบุตร จำกัด โปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้ง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้จบหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 (ปปร.15) สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดี นาย เทอดเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สเลคท์ฟอร์มเฟอร์นิเจอร์และบุตร จำกัด ในงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และอัญเชิญพระครุฑพ่าห์ เนื่องในโอกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้ง แก่บริษัท สเลคท์ฟอร์มเฟอร์นิเจอร์และบุตร จำกัด ณ เลขที่ 65 หมู่ 7 ถนนปิ่นเกล้า-นครไชยศรี ตลิ่งชัน กทม. ….

犀利士
a>