วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

“ปรเมศวร์” ผู้ช่วย รมต.กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


เวลา 09.30 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภาพรวมในพื้นที่ และจัดลำดับค犀利士
วามสำคัญเร่งด่วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี (จังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี)
โดยมี นายประสาน หวังรัตนปราณี กรรมการผู้ช่วยประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมตาม ระเบียบวาระการประชุม พร้อม คณะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
กทม. ….