วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

“ปรเมศวร์” ผช.รมต.กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวปราศรัยในงาน “การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ”

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมาย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวปราศรัยในงาน “Special AMCA Plus ROK meeting” (การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ) ณ Conference Hall, ACC Archive & Research / B2 Wgangju korea
การประชุม รัฐมนตรี อาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 (2019 Special AMCA Plus ROK Meeting) จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์ในฐานะคู่เจรจาระหว่างอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายและเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับอาเซียนในสาขาวัฒนธรรมและศิลปะ ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ ได้อำนวยและเปิดพื้นที่ในการกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมในการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี โดยมุ่งเน้นงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วัฒนธรรมและศิลปะ การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ตลอดจนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาต่อไป


โดยมี นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม / นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีการกระทรวงวัฒนธรรม / นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเมืองพัทยา / นางสาวบริมาส ศรีขจร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ / สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และตัวแทนด้านวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ ในอาเซียนเข้าร่วมการประชุม….