วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนด้านวัฒนธรรมจากประเทศอาเซียน


รมต.กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานงานเลี้ยง โชว์การแสดงกลองเกาหลี Buk drums และการแสดงสุดยอดศิลปะจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน
 

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมาย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนด้านวัฒนธรรมจากประเทศอาเซียน (Welcome Reception & Dinner)

โดย นาย Park Yang Woo รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานงานเลี้ยง และร่วมชมการแสดงกลองเกาหลี Buk drums เป็นศิลปะการแสดงกลองเกาหลีผสมผสานศิลปะการร่ายรำแบบดั้งเดิม และการแสดง Viva ASEAN สุดยอดศิลปะการแสดงของศิลปินจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ในฐานะอาเซียนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งนี้ การแสดงชุดนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นเพ่อเฉลิมฉลองปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) ณ Space 5, ACC Creation / B2 และร่วมชมการแสดงของวงดุริยางค์พื้นบ้านเอเซีย (Asia Traditional Orchestra) ณ ACC Theater 1 / B4 ,Gwangju Korea


ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการ “ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ” ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2562 ณ เมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี
โดยมี นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม / นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีการกระทรวงวัฒนธรรม / นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเมืองพัทยา / นางสาวบริมาส ศรีขจร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และตัวแทนด้านวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ ในอาเซียนเข้าร่วมงาน ….