วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

“ปรเมศวร์” ผช.รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมชม เวทีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี


วันที่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 15.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมาย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเข้าเยี่ยมชม เวทีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-ROK Culture & Tourism Forumm) ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานการ “ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ” ณ Lecture Hall, ACC Archive & Research / B1 , Asia Culture Center (TBC) , Gwangju Korea ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการ “ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ” ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2562 ณ เมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี


โดยมี นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม / นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีการกระทรวงวัฒนธรรม / นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเมืองพัทยา / นางสาวบริมาส ศรีขจร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และตัวแทนด้านวัฒนธรรม จากประเทศต่างๆในอาเซียนเข้าร่วมประชุม….