วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนพัทยาสังคม

“มาย” นายกเมืองหนองปรือ ให้การต้อนรับคณะสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบรรยายสรุป ชั้น 5 เทศบาลเมืองหนองปรือ นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย นำโดย อาจารย์จุฑาภัทร คชสาร ผู้อำนวยการโครงการฯ พร้อมด้วยคณะ จำนวน 57 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานก่อสร้างและเทคนิคการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในการบรรยายสรุปครั้งนี้ มีนายธงชัย กำลังไทย ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้บรรยาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับ