วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนพัทยาสังคม

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ฯ เลือกพัทยา รณรงค์สร้างความรู้ป้องกันจากโรคกระดูกพรุน

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเลือกพัทยา เปิดเวทีรณรงค์ส้างความรู้ป้องกันกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน เนื่องในวันกระดูกพรุนโลก 2019

วันนี้ (20 ต.ค.62) ที่ศูนย์การประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟโฮเต็ลกรุ๊ป พัทยา จ.ชลบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นการเปิดเวทีรณรงค์ให้ความรู้ผ่านการจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคกระดูกพรุน ท่ามกลางผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

เนื่องด้วยในวันที่ 20 ตุลาคมของทุกปี ตรงกับวันโรคกระดูกพรุน ซึ่งนานาชาติต่างให้ความสำคัญเนื่องด้วยโรคกระดูกพรุนถือเป็นภัยเงียบที่คุกคามมนุษยชาติ ทำให้โรคกระดูกพรุนเป็นปัญหาต้น ๆ ของโลก เป็นสาเหตุที่ทำให้กระดูกหัก โดยเฉพาะกระดูกสะโพก ซึ่งร้อยละ 18 ของผู้กระดูกหักจะเสียชีวิตภายใน 1 ปี ผู้ป่วยจำนวน 80% ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยในประเทศไทยนั้นมีกลุ่มผู้ได้รับความเสี่ยงที่ไม่ได้รับการรักษามากถึง 90%
นพ.อารี ตนาวลี ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์ของโรคกระดูกพรุนในขณะนี้ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นโรคเกิดขึ้นทั้งในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่มีอาการและไม่มีอาการ เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไม่รู้อาการว่าเป็นโรคนี้ ทางคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยก็ได้เตรียมความพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับผู้สนใจอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้จากนักวิชาการจากต่างประเทศมาให้ความรู้ด้านโรคกระดูกพรุนกับแพทย์ด้านโรคกระดูกจากทั่วประเทศกว่า 2,200 คน เชื่อว่างานนี้จะช่วยในการพัฒนาด้านการแพทย์ของไทยเพื่อให้การรักษาที่ดีต่อไปด้วย….