วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

“ปรเมศวร์” ผช.รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เปิดงาน “ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ”

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมาย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานเปิดงาน “ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ” วัดสุทธาโภชน์ กทม. โดยการล่องเรือพบปะชาวชุมชน และพุทธศาสนิกชนเรียบคลองลำปลาทิว ที่มาร่วมงาน และเยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของดีเขตลาดกระบัง


“ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ” เป็นประเพณีท้องถิ่นของกลุ่มชาวมอญลาดกระบัง ที่ได้ยึดถือปฏิบัติต่อกันมากว่า ๑๐๐ ปี และยังเป็น“ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และเป็นหนึ่งเดียวของกรุงเทพมหานคร” จัดโดยวัดสุทธาโภชน์ร่วมกับกลุ่มชาวมอญลาดกระบัง และชาวชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบต่อกันมา

โดยมี ประธานสภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง/ กลุ่มชาวมอญลาดกระบัง และชุมชนในวงใสท้องถิ่น/ หน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน/ สถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ/ คณะกรรมการผู้จัดงาน/ พุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ วัดสุทธาโภชน์ พร้อมเพรียง ณ วัดสุทธาโภชน์ ถนนฉลองกรุงแขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร…