วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคม

มหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)

เปิดโครงการมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)

เวลา 16:30 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล​ พัทยา บีช นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมการจัดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมืองพัทยา​ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ พร้อมด้วยนางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีฯเป็นจำนวนมาก

คณะกรรมการจัดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช จัดโครงการ“ มหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานของผู้แสดงความสามารถ ซึ่งเป็นคนพิการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่มีความสามารถหลากหลาย​ และสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จจากการตรากฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขอทาน​ ที่ได้ส่งเสริมให้คนพิการมีศักดิ์ศรี มีอาชีพ มีรายได้ มีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย


ซึ่งบรรยากาศการจัดงานในวันนี้​ นอกเหนือจากการแสดงบนเวทีแล้ว​ ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทั้งอาหาร​ ของขบเคี้ยว​ งานจักรสานและการแสดงศิลปะหัตถกรรม งานประดิษฐ์​ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ​ ความรู้​ ความสามารถของผู้พิการที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี​ โดยมีประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมชม และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นจำนวนมาก….