วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

“อิทธิพล” รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดวาระการประชุมในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 12/2562

วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 12/2562
เพื่อพิจารณาข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม
และสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และสรุปผลงานสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และแผนดำเนินงานในเดือนถัดไป

โดยมี นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี / นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม / นายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม / นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม / นายพิกิฎ ศรีชนะ เลขานุการฯ / นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม / คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม / อธิบดีกรมศิลปากร / อธิบดีกรมศาสนา / ผู้อำนวยการ / คณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ….