วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนสังคมสัตหีบ

อำเภอสัตหีบจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9

วันนี้ 13 ต.ค.62 ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 89 รูป และพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม โดยมี ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.เขต8 ชลบุรี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ข้าราชการ ทหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก


กิจกรรมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มีหน่วยงาน ข้าราชการ ในสังกัดและครอบครัวตลอดจน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่ เพื่อพสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุข และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นสำคัญ
ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติ ปวงชนชาวไทยและประชาคมโลก ต่างประจักษ์ว่าพระองค์ทรงเป็น “พระมหากษัตราธิราชผู้ยิ่งใหญ่” ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยเสมอมา


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323