วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

“ปรเมศวร์” ผช.รมต.วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานประเพณีรับบัว บางพลี

วันที่ 9 ต.ค. 2562 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์องค์หลวงพ่อโต และ กล่าวนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ภารกิจวิถีไทยวิถีถิ่น ยกระดับงานประเพณีท้องถิ่นสู่ระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ในงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2562 ณ วัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธี และมี นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี นายโกวิท ผกามาศ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ สภาวัฒนธรรม อ.บางพลี คณะเจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารอำเภอบางพลี นักท่องเที่ยว พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางพลี และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานคับคั่ง

“ประเพณีรับบัวบางพลี” เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวอำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลอง ลงเรือแห่ไปตามลำคลองสำโรง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณสองฝั่งคลอง และที่มาร่วมพิธีได้ร่วมสักการบูชา ด้วยการ “โยนดอกบัว” ลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ มีความเชื่อกันว่าหากสามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่แล้ว สิ่งที่เราตั้งจิตอธิษฐานสิ่งใดไว้จะประสบความสำเร็จดังหวัง

ประเพณีรับบัว เปรียบเสมือนสายใยแห่งความกลมเกลียวอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเสมอเพื่อน เสมือนญาติ ระหว่างชาวไทย ชาวลาว และชาวมอญ ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโต ณ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ…….