วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

“ปรเมศวร์” ผู้ช่วย รมต. กระทรวงวัฒนธรรม เปิดงาน “Content Thailand Networking Reception” กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมาย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “Content Thailand Networking Reception” กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ และจัดเลี้ยงเครือข่ายผู้ประกอบการภาพยนตร์ พร้อมชม VTR “Content Thailand” ภาพรวมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และแอนิเมชั่นไทย “Thailand Incentive Measures by Thailand Film Office Thai Talent Busan International Film Festival 2019”
ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนต์นานาชาติปูซาน (Busan International Film Festival : BIFF 2019) งานกิจกรรมส่งเสริม และเผยแพร่ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2562 ณ งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

 


โดยมี นายประสพ เรียงเงิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/ นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์ และวีดิทัศน์/ นางสาวนวลวรรณ ดาระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการ คณะกรรมการภาพยนตร์ฯสำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์/ คณะผู้บริหารหน่วยงานส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของสาธารณรัฐเกาหลี/ คณะกระทรวงวัฒนธรรม และตัวแทนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานคับคั่ง อาทิ BNK48/ Films Five Star Production/ Hollywood (Thailand)/ Kantana Post Production (Thailand)/ Mono Film/ Nop Production/ Sun and Moon Productions/ The Monk Studios ณ อาคาร BEXCO Convention Hall 1 ห้อง 105 ชั้นที่ 1 : 55, APEC-ro Haeundae-gu, Busan. …..