วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

“ปรเมศวร์” ผู้ช่วย รมต.กระทรวงวัฒนธรรม พบประธานสภาภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี หารือส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์

วันที่ 6 ต.ค. 2562 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมาย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม พบ นาย Oh Suk Khun ประธานสภาภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korean Film Council-KOFIC) และคณะ เพื่อหารือกับผู้บริหารหน่วยงานส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของสาธารณรัฐเกาหลี ณ ร้าน O Kim ‘s โรงแรม The Westin
ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนต์นานาชาติปูซาน (Busan International Film Festival : BIFF 2019) งานกิจกรรมส่งเสริม และเผยแพร่ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2562 ณ งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
โดยมี นายประสพ เรียงเงิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม / นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ / นางสาวนวลวรรณ ดาระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการ คณะกรรมการภาพยนตร์ฯสำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ / คณะผู้บริหารหน่วยงานส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของสาธารณรัฐเกาหลี และคณะกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมหารือ….