วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนพัทยาสังคม

“สนธยา” นายกเมืองพัทยา ลงพื้นตรวจความคืบหน้าการวางระบบท่อระบายน้ำชายหาด

“สนธยา” นายกเมืองพัทยา ลงพื้นตรวจความคืบหน้าการวางท่อระบบระบายน้ำฝนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณชายหาดพัทยา

วันนี้ (3 ต.ค. 62) เวลา 11.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา การดำเนินงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดพัทยา โดยมี นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายอนุวัตร ทองคำ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนบริษัทผู้รับจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามคืบหน้าการดำเนินงานการก่อสร้างโครงการฯ ครั้งนี้ ณ บริเวณชายหาดพัทยาใต้

ตามที่เมืองพัทยาอนุมัติงบประมาณเดินหน้าดำเนินก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณชายหาด โดยว่าจ้างบริษัทแอล บี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลา 240 วัน เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.45 เมตรและขนาดกว้าง 0.85 เมตร พร้อมฝาเหล็กหล่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 2,800 เมตร และบ่อพักระบายน้ำ คสล. จำนวนไม่น้อยกว่า 85 บ่อ พร้อมก่อสร้างวางท่อ HDPE ขนาด 1,800 มิลลิเมตร (ภายใน) SN4 ความยาวรวมบ่อพักระบายน้ำไม่น้อยกว่า 1,959 เมตร ก่อสร้างวาง BOX CULVERT ขนาด 1.80 x 1.80 เมตรความยาวรวมบ่อพักระบายน้ำไม่น้อยกว่า 750 เมตร ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้างประมาณ 1.65 – 2.05 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความยาว รวมประมาณ 2,700 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,212 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างและติดตั้งประตูระบายน้ำพร้อมชุดมอเตอร์เปิดปิดจำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด โดยเริ่มดำเนินก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่บริเวณโค้งโรงแรมดุสิตธานีพัทยา ตลอดแนวชายหาดพัทยาและสิ้นสุดโครงการฯ ที่ปากทาง วอล์คกิ้งสตรีท

ซึ่งจากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างการดำนินงานไปได้ 15 – 20% (งวดที่ 1) ซึ่งดำเนินงานเป็นไปตามงวดงาน โดยคาดว่าหลังวันนี้ (3 ก.ย.62) ไปอีก 2 สัปดาห์ จะคืนผิวการจราจรถนนสายชายหาดพัทยา ช่วง ซอย 13/3 ถึง ซอย 13 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้สัญจรไปมาได้สะดวก ระหว่างนี้บางจุดที่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ (บริเวณก่อนถึงปากทางวอล์คกิ้งสตรีท) เนื่องจากมีตู้ไฟแรงสูง ขนาด 2 หมื่นโวลท์ ซึ่งต้องรอการไฟฟ้าดำเนินเคลื่อนย้ายตู้ไฟก่อน จึงจะดำเนินงานก่อสร้างได้ ซึ่งจุดดังกล่าวถือว่าเป็นแหล่งชุมชนมีประชาชนใช้รถ ใช้ถนนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก
ในการนี้นายกเมืองพัทยาเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขา เร่งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ระบบสายสื่อสารต่างๆ เพื่อดำเนินงานไปพร้อมๆกัน เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นตามงวดงาน โดยช่วยกันพัฒนาบูรณาการระบบสาธารณูปโภคโดยรวมของเมืองพัทยาให้มีความสะดวกสบาย และสามารถรองรับขับการเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งหวังให้ประเทศมีศักยภาพของพื้นที่ภาคตะวันออกในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งด้าน การเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรรม และเป็นจุดเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน ต่อไป…

(ขอบคุณภาพข่าว คุณเจ เมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา)