วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนพัทยาสังคม

คลื่นมหาชนแห่ร่วมงานฉลองพิธีสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช และทำบุญถวายอายุวัฒนมงคลครบ ๕๕ ปี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล

คลื่นมหาชนแห่ร่วมงานฉลองพิธีสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช และร่วมพิธีทำบุญถวายอายุวัฒนมงคลครบ ๕๕ ปี พระ ปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ธมมโชโต) รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พัทยา

วันนี้ เวลา 09.00 น.วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาการเปรียญ วัดชัยมงคลพระอารามหลวงเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง พร้อมนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานงานฉลองพิธีสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช และร่วมพิธีทำบุญถวายอายุวัฒนมงคลครบ ๕๕ ปี พระ ปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ธมมโชโต) ราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง


เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ให้พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ธมมโชโต) เป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชทินนามที่“ พระราชสารโสภณเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี โดยมีแขกผู้มีเกียรติ หน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ร่วมพิธี อาทิ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม/ นายชาญยุทธ เฮงตระกูล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระศึกษาธิการ/ นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายกเมืองพัทยา/ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยานายวีรวัฒน์ ค้าขาย อดีตรองนายกเมืองพัทยา/นายวิชัย รอดเปีย นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ นายอดิศร ผลลูกอินทร์ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา/ นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาพร้อมคณะกรรมการ/ นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง / นางอังคณา โขนแจ่ม ประธานบริหาร บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด/ ผู้อำนวยการสถานศึกษาอำเภอบางละมุง/ ประธานชุมชน/ผู้นำชุมชน/ สมาคมต่างๆ และศิษย์ยานศิษย์จากทั่วจากทั่วสารทิศกว่าพันคนร่วมงาน…….