วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

“ปรเมศวร์” ผู้ช่วย รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 24

วันที่ 2 ต.ค. 2562 เวลา 10.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมาย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 24 (Book Expo Thailand 2019) “หนังสือดีมีชีวิต – Bring Content to Life”
ตามนโยบาย ปฏิรูปการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และเชื่อมโยงกับแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ. ศ. 2560-2564 เพื่อแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพโอกาส และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ด้วยสังคมโลกในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และการแข่งขัน การอ่านจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้คนได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสาร และแนวคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง และรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


โดยมี นางสาวโชนรังสี เฉลิมนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย / คณะกรรมการฯ / ผู้ประกอบการสำนักพิมพ์ / นักเขียน / ผู้รักการอ่าน / สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ณ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็คเมืองทองธานี…

เริ่มตั้งแต่
วันที่ 2 – 13 ตุลาคม 2562
เวลา : 10.00 – 21.00 น.
สถานที่ : อิมแพ็ค เมืองทอง