วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคม

“สุกุมล” อดีต รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานฉลองวิวาห์ บุตรสาวประธานชุมชนกระบก 33 ที่ สวนอาหารเรือนไทย พัทยา

เวลา 09.00 น.วันที่ 22 กันยายน 2562 นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติคล้องพวงมาลัยให้คู่บ่าวสาว
และเป็นประธานงานฉลองพิธีมงคลสมรส นายณภัทร์ ราชชพิศาล กับ นางสาวปิยวรรณ กำเนิดขอนแก่น บุตรสาว นางปาริชาติ กำเนิดขอนแก่น ประธานชุมชนกระบก 33 ณ สวนอาหารเรือนไทย ถนนพัทยาสาย 2 โดยมีแขกผู้เกียรติร่วมยินดีคับคั่ง อาทิ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติคล้องพวงมาลัยพร้อมนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยาพร้อมนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ฝ่ายการท่องเที่ยวและคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา/ นายสกน ผลลูกอินทร์ รองประธานสภา อบจ.ชลบุรี/ นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา/ นายนคร ผลลูกอินทร์ นายวิเชษฐ หนองใหญ่ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา/ นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมือง พัทยาพร้อมคณะกรรมการ/ นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาพร้อมคณะกรรม/ นางศิริพร รอดเปีย ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอบางละมุง, ประธานชุมชน/ผู้นำชุมชน/ ญาติพี่น้อง…..