วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

“ปรเมศวร์” ผช.รมต.กระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าว “อนุรักษ์ผ้าไทย และรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย”

วันที่ 18 ก.ย.2562 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมาย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการ “อนุรักษ์ผ้าไทย และรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย”
เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราซีนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาด้านหัตถศิลป์ไทย ผ่านการประชาสัมพันธ์ในรายการโทรทัศน์สารคดี และโซเชียลมีเดีย เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่า และความสำคัญของผ้าไทย และสร้างค่านิยมการสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่า และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสามารถสร้างรายได้ไปสู่ประชาชนและชุมชนต่อไป
โดยมี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม / ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม / ผู้บริหารบริษัท อสมท จำกัด / ดารา/นักแสดง/คณะสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ โถงชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม กทม.