วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคม

“ปรเมศวร์” ผู้ช่วย รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ประจำปี 2562 “พระจันทร์แห่งความสุข” ที่ตำบลห้วยใหญ่

“ปรเมศวร์” ผู้ช่วย รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ประจำปี 2562 “พระจันทร์แห่งความสุข” ที่ตำบลห้วยใหญ่
เวลา 19.00 น. วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ประจำปี 2562 “พระจันทร์แห่งความสุข” โดยมี นายไพรัตน์ ไตรศุภโชคนายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง/นายวิวัฒน์ หอมปลื้ม สมาชิก อบจ.ชลบุรี, วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี/ นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) องค์การ บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยใหญ่พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ/ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน/ กำนันผู้ใหญ่บ้าน/ ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน/ สื่อมวลชน/ ประชาชนพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่และใกล้เคียง ร่วมงานคับคั่ง
งานประเพณีไหว้พระจันทร์ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “พระจันทร์แห่งความสุข” ซึ่งผู้ดำเนินงานได้เห็นถึงความเข้มแข็ง…