วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคม

นอภ.บางละมุง เปิดเงิน “บุญข้าวสาก อีสานพัทยา” ประจำปี 62

นอภ.บางละมุง เปิดงาน งานประเพณี
“บุญข้าวสาก อีสานพัทยา” ประจำปี 2562
ณ วัดธรรมสามัคคี พัทยาใต้

เวลา 19.00 น. วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ วัดธรรมสามัคคี พัทยาใต้ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประเพณี “บุญข้าวสาก อีสานพัทยา” ประจำปี 2562 จัดโดย สมาคมชาวอีสานพัทยา ร่วมกับ วัดธรรมสามัคคี พัทยาใต้ โดยมีนางเปรมฤดี แซ่โค้ว นายกสมาคมชาวอีสานพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมคณะกรรมการให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ใจบุญร่วมงานคับคั่ง อาทิ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม, นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก อบจ.ชลบุรี พร้อม นายสกน ผลลูกอินทร์ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ สมาชิก อบจ.ชลบุรี, นายสมพันธ์ เพ็ชรตระกูล ประธานชมรมคนดีศรีเมืองชล, นายรณกิจ เอกะสิงห์, นายมาโนช หนองใหญ่, นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา, นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายกเมืองพัทยา, นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา, นายอดิศร ผลลูกอินทร์ อดีตรองประธานสภาเมืองพัทยา, สมาชิกสมาคมชาวอีสานพัทยา, ประธานชมรมช่างเย็บผ้าพัทยา, ประธานชุมชนและนายอำเภอบางละมุง ร่วมงาน…