วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

แถลงข่าว “งานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาและประเทศในอาเซียน”

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมาย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดแถลงข่าว“งานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาและประเทศในอาเซียน”
กิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาสู่อาเซียน ตามโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระราชินูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายพิกิฎ ศรีชนะ เลขานุการฯ, นายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษาฯ, นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม, ผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง, ผู้แทนชนชาติพันธ์ ,สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม

? เพิ่มเบียร์เป็นเพื่อนทาง Line@
ID Line: @beer_poramase
? http://bit.ly/2TFt00k