“โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา” ร่วมเป็นวิทยากรเยาวชนอาสาในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

“อิทธิพล” รมต.กระทรวงวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรเยาวชนอาสาและเข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรในครั้งนี้ได้แก่
ด.ญ.ชาณิดา โฉมเฉลา นักเรียนชั้น ป.2 B
ด.ช.เดชชณบ โฉมเฉลา นักเรียนชั้น ป.5
โดยมี พณฯท่านอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้…

On Wednesday 11th December 2019 at the Ministry of Culture Convention Center, Satit Udomseuksa School students were awarded certificates of participation at ‘The Royal Coronation Ceremony for the 10th King of Thailand’. Miss Chanida Chomchaloa (Primary 2) and Master. Dejchanop Chomchaloa (Primary 5) were presented for their involvement with certificates by the Ministry of Culture Mr. Ittipol Khunpluem.